ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1124873
ชื่อเรื่องชีวิตนี้สำคัญนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ; เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ภาพประกอบ. 
Dewey Call #294.3444 ณ24ช 2548 
ผู้แต่งญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ 
หัวเรื่องธรรมะ. 
 การปฏิบัติธรรม. 
 พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 
 พุทธศาสนา--คำสั่งสอน. 
ISBN9749931084 
 9789749931080 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002160178294.3444 ณ24ช 2548 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น