ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1124799
ชื่อเรื่องเคมีทั่วไป เล่ม 2 ฉบับรวบรัด / ลัดดา มีศุข. 
Dewey Call #540.76 ล114ค 2548 
ผู้แต่งลัดดา มีศุข 
หัวเรื่องเคมี--การศึกษาและการสอน. 
ISBN9745377716 
 9789745377714 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสยามการพิมพ์, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002585374540.76 ล114ค 2548 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น