ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1123265
ชื่อเรื่องเริ่มคิดใหม่ สู่ทำใหม่กับสื่อพื้นบ้านเพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ / กาญจนา แก้วเทพ...(และคณะ). 
Dewey Call #613.07 ร56 2549 
ผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมกาญจนา แก้วเทพ, ผู้แต่ง. 
หัวเรื่องการสื่อสารในการพัฒนาชุมชน--ไทย. 
 การสื่อสารทางการแพทย์--ไทย. 
 การบริหารองค์ความรู้. 
 สื่อพื้นบ้าน--ไทย. 
 การส่งเสริมสุขภาพ--ไทย. 
ISBN9749413717 
 9789749413715 
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001857105613.07 ร56 2549 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001857097613.07 ร56 2549 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น