ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1123131
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
Dewey Call #372.6595911 ส215ก 2548 
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.. กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล 
หัวเรื่องภาษาไทย--การศึกษาและการสอน--การประเมิน. 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน--ไทย. 
 การวัดผลทางการศึกษา. 
 การประเมินผลการศึกษา. 
 การเรียนรู้--การประเมิน. 
ISBN9744775734 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานฯ, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002214389372.6595911 ส215ก 2548 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002214371372.6595911 ส215ก 2548 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น