ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1122574
ชื่อเรื่องจิตวิญญาณมารดาธิปไตย ในสังคมเขมร = ปรอลึงเมียดาธิปเต็ย กน็องสังกุมขแมร์ / งวน ญิล ; ภูมิจิต เรืองเดช, แปล. 
ชื่อเรื่องปรอลึงเมียดาธิปเต็ย กน็องสังกุมขแมร์. 
Dewey Call #305.409596 ง17จ 2548 
ผู้แต่งงวน ญิล 
ผู้แต่งเพิ่มเติมภูมิจิต เรืองเดช, แปล. 
หัวเรื่องสตรี--กัมพูชา--ภาวะสังคม. 
 กัมพูชา--ความเป็นอยู่และประเพณี. 
ISBN9746922629 
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002208043305.409596 ง17จ 2548 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น