ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1122547
ชื่อเรื่องฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน / กรมที่ดิน ; อรรถพร พันธุโกวิท, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #923.5 ก17ฝ 2548 
ผู้แต่งกรมที่ดิน 
ผู้แต่งเพิ่มเติมอรรถพร พันธุโกวิท, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องบัญญัติ จันทน์เสนะ,2487-. 
 บัญญัติ จันทน์เสนะ--ผลงาน. 
 การใช้ที่ดิน--ไทย. 
ISBN9744580755 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมฯ, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002071664923.5 ก17ฝ 2548 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น