ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1122539
ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย / จตุพร ศิริสัมพันธ์...(และคณะ), คณะทำงาน ; จันทร์ฉาย ประพันธ์พจน์ และ สุประวีณ์ นงค์สูงเนิน, ภาพประกอบ. 
Dewey Call #417.7 ศ37ป 2548 
ผู้แต่งเพิ่มเติมจารุพร ศิริสัมพันธ์, ทำงาน. 
 จันทร์ฉาย ประพันธ์พจน์, ภาพประกอบ. 
 สุประวีณ์ นงค์สูงเนิน, ภาพประกอบ. 
 กรมศิลปากร. 
ชื่อเรื่องแบบฉบับศิลาจารึก 
หัวเรื่องพ่อขุนรามคำแหง 
 ภาษาไทย--ตัวอักษร. 
 ศิลาจารึก. 
 ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงสุโขทัย, 1800-1900. 
ISBN9744177594 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002427569417.7 ศ37ป 2548 [ซีดี-รอม] ฉ.1REFERENCE BOOKSหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)ใช้ภายในห้องสมุด
30000002427544417.7 ศ37ป 2548 [ซีดี-รอม] ฉ.2REFERENCE BOOKSหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)ใช้ภายในห้องสมุด
30000002427536417.7 ศ37ป 2548 [ซีดี-รอม] ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000002427577417.7 ศ37ป 2548 ฉ.1REFERENCE BOOKSหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสืออ้างอิง (ชั้น 1)ใช้ภายในห้องสมุด
30000002427585417.7 ศ37ป 2548 ฉ.2REFERENCE BOOKSหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสืออ้างอิง (ชั้น 1)ใช้ภายในห้องสมุด
30000002427551417.7 ศ37ป 2548 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น