ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1116531
ชื่อเรื่องการจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ / อนุชาติ บูรณะพิมพ์ และมยุรี จิตต์แก้ว. 
Dewey Call #745.51 อ15ก 2547 
ผู้แต่งอนุชาติ บูรณะพิมพ์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมยุรี จิตต์แก้ว, ผู้แต่งร่วม. 
 กรมป่าไม้.. สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้. 
หัวเรื่องเครื่องจักสาน. 
 ไม้ไผ่. 
 งานไม้ไผ่. 
ISBN9747627175 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้, 2547 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001976319745.51 อ15ก 2547 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001976301745.51 อ15ก 2547 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น