ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1111937
ชื่อเรื่องGMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / สิทธิพล ิบูลย์ธนากุล. 
Dewey Call #382.9 ส34จ 2547 
ผู้แต่งสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 
หัวเรื่องข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทย. 
 การตัดแต่งพันธุกรรม. 
 การคุ้มครองพันธุ์พืช. 
 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ. 
ISBN9749252896 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการWTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2547 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002207094382.9 ส34จ 2547 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น