ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1111930
ชื่อเรื่องเทคนิคการแก้ไขความขัดแย้ง / ชาญชัย อาจินสมาจาร. 
Dewey Call #658.4053 ช23ท 2547 
ผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร 
หัวเรื่องการบริหารความขัดแย้ง. 
 ความขัดแย้ง (จิตวิทยา). 
ISBN9749244702 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : Forepace Publishing House, 2547 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002585317658.4053 ช23ท 2547 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)หาย
30000002585291658.4053 ช23ท 2547 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น