ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1111602
ชื่อเรื่อง"แม่ครูของแผ่นดิน" ขัตติยวิถีราชินีไทย เทิดไท้ 6 รอบนักษัตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / วรมน เหรียญสุวรรณ...(และคณะ), เรียบเรียง. 
Dewey Call #923.1593 ม71 2547 
ผู้แต่งเพิ่มเติมวรมน เหรียญสุวรรณ, เรียบเรียง. 
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
หัวเรื่องสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า,2475-. 
 สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า--พระราชกรณียกิจ. 
ISBN9749663438 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002671042923.1593 ม71 2547 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น