ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1108177
ชื่อเรื่องการสกัดสารที่มีมูลค่าสูงจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม : โครงงานนักศึกษา (850-498) / ธารทิพย์ เจตน์ทรงธรรม และ นภาพร พัฒนเกษตรวงศ์. 
ชื่อเรื่องโครงงานนักศึกษา 
Dewey Call #665.3 ธ27ก 2547 
ผู้แต่งธารทิพย์ เจตน์ทรงธรรม 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. 
หัวเรื่องปาล์มน้ำมัน--วิจัย. 
 อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน--การลดปริมาณของเสีย--วิจัย. 
 ของเสียจากพืช--การนำกลับมาใช้ใหม่--วิจัย. 
 ของเสียจากโรงงาน--การนำกลับมาใช้ใหม่--วิจัย. 
 การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์. 
 การสกัด (เคมี). 
 เฮมิเซลลูโลส. 
 เฟอฟูรอล. 
 กรดลีวูลินิก. 
 โครงงานวิทยาศาสตร์. 
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001850431665.3 ธ27ก 2547 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น