ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1107269
ชื่อเรื่อง108 คำถาม มะเร็งในสตรี / พิชัย เจริญพานิช. 
Dewey Call #616.99465 พ32ห 2545 
ผู้แต่งพิชัย เจริญพานิช 
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3. 
หัวเรื่องอวัยวะสืบพันธุ์หญิง--มะเร็ง. 
 สตรี--โรค. 
ISBN9749073738 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ธารอักษร, 2545 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002585564616.99465 พ32ห 2545 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น