ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1095645
ชื่อเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) : รายงานผลการวิจัย / ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์...(และคณะ). 
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย. 
Dewey Call #331.55 ช46ก 2544 
ผู้แต่งชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
หัวเรื่องแรงงานฝีมือ--ไทย (ภาคใต้). 
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย. 
ISBN9746442147 
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002268518331.55 ช46ก 2544 c.1SOUTHERN DATAหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ข้อมูลภาคใต้ (ชั้น 2)ใช้ภายในห้องสมุด