ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1095214
ชื่อเรื่อง"YES" or "NO" ระบบตัดสินใจไม่ให้พลาด / สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; เบญจพร ทังเกษมวัฒนา, ผู้แปล. 
Dewey Call #153.83 จ19ย 
ผู้แต่งจอห์นสัน, สเปนเซอร์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมเบญจพร ทังเกษมวัฒนา, ผู้แปล. 
หัวเรื่องการตัดสินใจ. 
 การแก้ปัญหา. 
ISBN974-534-425-7 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002263634153.83 จ19ย ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002263626153.83 จ19ย ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น