ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1094586
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการประชุมสัมมนาวิจัยทางการวัดผล : การวิจัยทางการวัดผลเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประกันคุณภาพทางการศึกษา / นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกการวัดผลการศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ, ผู้จัดการสัมมนา. 
ผู้แต่งเพิ่มเติมนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกการวัดผลการศึกษาชั้นปีที่ 2. 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
หัวเรื่องการวัดผลทางการศึกษา--วิจัย. 
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002534596 c.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น