ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1083491
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนาทั่วไปและพระวรธรรมคติ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. 
Dewey Call #922.943 ญ24พ 
ผู้แต่งญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ 
หัวเรื่องญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ,2456-. 
 ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ--พระกรณียกิจ. 
 ธรรมเทศนา. 
ISBN974-7299-44-5 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2541 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001621766922.943 ญ24พ ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001418791922.943 ญ24พ ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น