ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1058992
ชื่อเรื่อง45 พรรษาของพระพุทธเจ้า / สมเด็จพระญาณสังวร. 
Dewey Call #294.3092 พ17ส 
ผู้แต่งญาณสังวร,สมเด็จพระ 
หัวเรื่องพระพุทธเจ้า. 
 พุทธศาสนา. 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2532 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000000783187294.3092 พ17ส ฉ.1jfkoหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000000783153294.3092 พ17ส ฉ.2jfkoหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000000783161294.3092 พ17ส ฉ.3jfkoหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น