ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1050737
ชื่อเรื่องชีวิตการงานหลักธรรมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสากลมหา สังฆปรินายก / สมเด็จพระญาณสังวร. 
Dewey Call #922.94 ญ24ช 
ผู้แต่งญาณสังวร,สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. 
หัวเรื่องญาณสังวร,สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก,2456-. 
 การปฏิบัติธรรม. 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2539 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000000788897922.94 ญ24ช ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000000661508922.94 ญ24ช ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น