ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1024532
ชื่อเรื่องลักษณะพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน). 
Dewey Call #294.37 ญ24ล 
ผู้แต่งญาณสังวร (สุวฑฺฒโน), สมเด็จพระ 
หัวเรื่องพุทธศาสนา--ไทย. 
 พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2528 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002814980294.37 ญ24ล c.1jfkoหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002814972294.37 ญ24ล c.2jfkcrหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ห้องเก็บหนังสือ (ตึกเก่า)อยู่บนชั้น
30000000569818294.37 ญ24ล c.3jfkoหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น